Motorowodny Sternik Morski

Wymagania

1. Ukończony 18 rok życia

2. Odbycie co najmniej dwóch rejsów po wodach morskich w łącznym czasie co najmniej 200 godzin żeglugi

3. Zdanie egzaminu na stopień motorowodnego sternika morskiego.

Uprawnienia

1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych

2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 18 m po wodach morskich.