Licencja na holowanie statków powietrznych

Wymagania

1. Ukończony 18 rok życia

2. Posiadanie patentu co najmniej sternika motorowodnego,

3. Zdanie egzaminu na licencję na holowanie statków powietrznych

Uprawnienia

1. Uprawnia do turystyki wodnej na jachtach motorowodnych przy holowaniu statków powietrznych.