STERNIK MOTOROWODNY

 

Wymagania

1. Ukończony 14 rok życia

2. Zdanie egzaminu na stopień Sternika Motorowodnego

 

Uprawnienia

1. Prowadzenie jachtów motorowych po wodach śródlądowych

2. Prowadzenia jachtów motorowych o długości kadłuba do 12 m po morskich wodach wewnętrznych oraz pozostałych wodach morskich w strefie do 2 Mm od brzegu, w porze dziennej.

*Osoby w wieku poniżej 16 roku życia mogą realizować swoje uprawnienia na jachtach motorowodnych o mocy silnika do 60 kW.